Ứng Dụng Tự Động Hóa Trong Hybrid Workplace

“Hybrid workplace – mô hình làm việc hỗn hợp cho phép nhân viên kết hợp linh hoạt thời gian làm việc tại nhà và làm việc tại văn phòng, đây không phải là một khái niệm mới tuy nhiên đã dần trở nên phổ biến trong thời gian đại dịch Covid-19. Thực tế hiện nay nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam vẫn áp dụng mô hình lai này kể cả khi dịch bệnh được kiểm soát do nhận thấy nhiều lợi ích do mô hình này mang lại về lâu dài”. Tuy nhiên mô hình làm việc hybrid workplace cũng đối mặt nhiều rủi ro cần sự nhận diện và chuẩn bị nhiều phương án giảm rủi ro đến mức thấp nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức.

80% lãnh đạo & 75% nhân viên cho biết tổ chức của họ đang áp dụng phương thức làm việc hỗn hợp hoặc làm việc từ xa hoàn toàn. 68% nhà tuyển dụng có xu hướng tuyển dụng nhân sự từ nhiều địa phương khác nhau và mong muốn áp dụng cho họ phương thức làm việc hỗn hợp (Nguồn: Entrust 2021, Securing The New Hybrid Workplace). Bên cạnh đó, khảo sát toàn cầu của Global workforce survey cho thấy nhân viên thuộc các nhóm tuổi gen X, gen Z, Millenials, Baby bommer, đều có tỷ lệ trên 65% chuyển sang môi trường làm việc từ xa hoàn toàn hoặc làm việc hỗn hợp. Mô hình làm việc hỗn hợp (hybrid workplace) đã trở mô hình làm việc được ưa chuộng vì tính linh hoạt và bảo đảm sự vận hành liên tục của tổ chức và doanh nghiệp.

Hybrid workplace - mô hình làm việc hỗn hợp cho phép nhân viên kết hợp linh hoạt thời gian làm việc tại nhà và làm việc tại văn phòng
Hybrid workplace – mô hình làm việc hỗn hợp cho phép nhân viên kết hợp linh hoạt thời gian làm việc tại nhà và làm việc tại văn phòng

Tuy nhiên mô hình làm việc hybrid workplace cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cần sự nhận diện và trang bị những giải pháp phù hợp của tổ chức và doanh nghiệp. Theo chia sẻ từ chuyên gia UiPath (nhà cung cấp RPA hàng đầu), có các rủi ro chính mà doanh nghiệp, tổ chức và nhân viên đang đối mặt trong môi trường làm việc hybrid: Rủi ro an ninh mạng, Rủi ro giả mạo, Rủi ro văn hóa, Rủi ro về an toàn và sức khỏe, Rủi ro về quy trình.

 Mô hình làm việc hybrid workplace cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
Mô hình làm việc hybrid workplace cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo chuyên gia UiPath, tự động hóa sẽ không thể thiếu để giải quyết tất cả các rủi ro đã đề cập. Với đặc thù của phần mềm tự động hóa (Robotic Process Automation), phần mềm (hay có thể gọi là robot) sẽ bắt chước thao tác của con người khi thực hiện các bước trong phạm vi một quy trình. Từ đó, robot thực hiện công việc lặp lại nhanh hơn, chính xác hơn, giúp nhân viên có thời gian thực hiện các công việc cần đến suy xét của con người như công việc cần cảm xúc, phán đoán, thẩm định, tương tác với khách hàng (McKinsey).

Robotic Process Automation (RPA) giảm các rủi ro trong môi trường Hybrid workplace như thế nào?

Đối với những rủi ro về an ninh mạng, robot có thể thực hiện các tác vụ: Thực hiện audit về ATTT, Quản lý quyền truy cập dữ liệu, Che chắn dữ liệu nhạy cảm, Thực hiện kiểm thử ứng dụng và kiểm tra lỗ hổng bảo mật, Giám sát việc sử dụng các tài nguyên.

Để ứng phó với rủi ro giả mạo, robot có thể thực hiện các tác vụ: Giám sát hoạt động & giao dịch, Giám sát dữ liệu & nhân viên, Nhận diện các dấu hiệu giả mạo, Kiểm tra chéo tài liệu với dữ liệu, Xác thực giao dịch.

Để giảm Rủi ro sức khỏe & an toàn cho nhân viên của tổ chức, robot sẽ giúp Giảm việc thủ công, Tự động hóa tác vụ nhàm chán, Giảm việc làm ngoài giờ, Giảm lỗi sai, phải thực hiện lại, Chuẩn bị cho việc phân công công việc.

Đối với Rủi ro về quy trình, robot giúp cho doanh nghiệp Giám sát các quy trình hay xảy ra rủi ro, Giảm sự phụ thuộc vào bên thứ 3, Tạo báo cáo tổng quan và phân tích về quy trình, Làm sạch & xác thực dữ liệu kinh doanh.

Và với robot hỗ trợ tại nơi làm việc, nhân viên sẽ có thêm thời gian để tạo ra văn hóa tuyệt vời! Sẽ không còn nỗi lo về Rủi ro văn hóa.

Robotic Process Automation (RPA) giảm các rủi ro trong môi trường Hybrid workplace
Robotic Process Automation (RPA) giảm các rủi ro trong môi trường Hybrid workplace

Khi hybrid workplace trở thành mô hình làm việc phổ biến và xu thế chung hiện nay, doanh nghiệp nào cũng nên linh hoạt thích nghi để duy trì được vận hành liên tục và tạo sự thuận tiện cho nguồn lực của mình. Tuy nhiên, để có thể áp dụng mô hình làm việc này và dự phòng những rủi ro có thể xảy ra, chuẩn bị những phương án khả thi để mô hình làm việc hybrid workplace thật sự hiệu quả và an toàn.