Giải Pháp Quản Trị Thời Bình Thường Mới

Ứng dụng nhiều công nghệ, giải pháp khả thi phục vụ cho làm việc trực tuyến: cộng tác trực tuyến, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa thủ tục văn bản…