RPA – Chìa Khóa Thành Công Của Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Giải pháp RPA chứng tỏ giá trị thông qua khả năng tự động hóa các quy trình theo hướng dữ liệu, đồng thời giảm chi phí, giảm tỷ lệ lỗi và tối ưu hóa hoạt động.