Ứng Dụng Tự Động Hóa Quy Trình Bằng Robot Trong Nhân Sự

Phòng nhân sự luôn đảm nhận khối lượng lớn công việc thường lệ, lặp đi lặp lại nhưng lại rất cần thiết để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Những công việc này hoàn toàn phù hợp với RPA, các robot phần mềm sẽ thực hiện chúng một cách nhanh chóng, chính xác mà không cần hoặc cần ít sự can thiệp của con người.