Tự động hóa quy trình bằng robot cho các thao tác nghiệp vụ lặp lại nhiều lần của 2 quy trình:

  • Quy trình kế toán bán hàng
  • Quy trình kế toán công nợ

Hướng đến trở thành biểu tượng hàng đầu về chất lượng dược phẩm, Top 10 nhà máy sản xuất thuốc tân dược tốt nhất Việt Nam, BOSTON PHARMA luôn chú trọng tối ưu quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất và quản trị. Năm 2019, BOSTON PHARMA quyết định ứng dụng giải pháp tự động hóa quy trình bằng robot

Thực trạng và thách thức

Các quy trình thủ công của phòng kế toán như quy trình kế toán bán hàng và kế toán công nợ tiêu tốn nhiều nhân lực của Boston Pharma cho các thao tác nhập hóa đơn và bù trừ công nợ trên phần mềm SAP. Hơn nữa, các tác vụ này cũng khiến nhân sự kế toán cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại dẫn đến việc thay đổi nhân sự thường xuyên.

Nghiệp vụ kế toán bán hàng: Lượng hóa đơn phải xử lý khoảng 1000 hoá đơn/ ngày với 3 nhân viên phải xử lý liên tục.

Nghiệp vụ kế toán công nợ: Lượng dữ liệu bù trừ công nợ phải phải xử lý khoảng 5 bảng tổng hợp/ ngày, và phải mất 150 phút xử lý thủ công một bảng dữ liệu.

Do đó, áp lực tuyển dụng để đảm bảo không bị gián đoạn công việc cũng là vấn đề đối với phòng kế toán.

Để tối ưu hoạt động, Boston Pharma đã lựa chọn HPT triển khai Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot giúp tự động hoá các thao tác nghiệp vụ kể trên, nâng cao hiệu suất công việc của phòng kế toán, tăng sự hài lòng của nhân viên kế toán, giảm sai sót khi thao tác thủ công.

Giải pháp RPA của HPT

Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot – Robotic Process Automation – (RPA) là hình thức tự động hóa quy trình kinh doanh bằng phần mềm nhằm ghi nhận và mô phỏng việc thực hiện các tác vụ một cách tự động trên các ứng dụng để thao tác xử lý dữ liệu, kích hoạt phản hồi,… và giao tiếp với các hệ thống số hóa khác. Robot được thiết kế để tự động hóa, tối ưu hóa các công việc lặp đi lặp lại. Với công nghệ “bắt chước” con người, Robot được trang bị khả năng tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu, giao tiếp với nhiều hệ thống và thực hiện các thao tác chính xác, nhanh chóng, hiệu quả và thống nhất, nhịp nhàng giữa các hệ thống theo các quy tắc do con người quy định. Robot làm việc thay cho con người mà không cần có sự can thiệp của con người.

RPA đặc biệt phù hợp khi áp dụng cho các quy trình mang những đặc tính sau, tương tự như 2 quy trình của phòng kế toán tại Boston Pharma.

– Hành động, quy trình lặp đi lặp lại

– Quy trình dễ xảy ra sai sót

– Dựa trên quy tắc cố định có sẵn

– Các quy trình làm việc có xử lý số liệu

– Phải đáp ứng thời gian khắt khe hoặc mùa vụ cao điểm

Kết quả đạt được

Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot được ứng dụng phù hợp, kịp thời tại Boston Pharma đã mang đến những hiệu quả thiết thực cho công tác của phòng kế toán. Cụ thể hiện nay Robot đã thay thế 1-2 nhân sự nhập hóa đơn, lược bớt hoàn toàn việc bù trừ công nợ cho nhân viên kế toán. Hơn nữa, từ việc ứng dụng RPA thành công cho 2 quy trình kế toán bán hàng và kế toán công nợ sẽ giúp Boston Pharma an tâm tiếp tục nâng cao hiệu suất vận hành bằng cách ứng dụng Robot thực hiện các tác vụ thủ công khác tương tự 2 quy trình nêu trên.

Quy trình kế toán bán hàng: Tiết kiệm khoảng 70-80% nhân lực.

Quy trình kế toán công nợ: Chỉ mất 5 phút xử lý một bảng dữ liệu sau khi thực hiện tự động bằng phần mềm robot.